Private prosjekter

Hjem » Private prosjekter

Hagen – din første stue! Du får aldri to muligheter til å gi et førsteinntrykk – og som oftest er hagen det første som møter folk som kommer på besøk til deg. Allikevel er det ingen stor tradisjon her til lands å legge like mye bevissthet i hva man har utenfor husets vegger som innenfor. Mens spisestuen din er noe som kun deles med inviterte, vil hagen din sende signaler til alle som går forbi om hvem du er!

Vi vil gjerne gi deg en hage du kan være stolt av! Erfaringer viser at det du investere i en flott hage vil kunne øke markedsverdien på eiendommen med flere ganger det du investerte. Les mer på dinside.no

Ny hage?

Bor du i et nybygget/nyoppusset hus, mens uteområdet fremdeles ser ut som en byggeplass, eller trenger oppgradering? Med begrensede midler etter bygging/oppussing er det ekstra viktig å rådføre seg med noen som vet hvordan man best disponerer de midlene som er til rådighet. Materialvalg og hvordan man håndterer skrånende terreng er ofte avgjørende for å styre prosjektet til en akseptabel byggekostnad.

Naturligvis vil vi også anstrenge oss for å gi dere den lille ekstra kreative idéen også. Vi kan utifra registreringer og analyse av din hage komme med både detaljerte hageplaner eller enklere ideskisser på hvordan du kan få mest ut av din hage. Hageplanen kan også suppleres av planteplaner: Rett plante på rett sted, sikre en plantebredde som gir deg spennende opplevelser året rundt, med utgangspunkt i vekstvilkårene akkurat din hage har å by på.

Mindre oppdrag er også aktuelt: Har du eksisterende bed eller skråninger men ingen formening om hva du skal plante, eller problemområder i hagen, der ingenting vil vokse? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Se tidligere prosjekter


Nytt hus på ubebygd tomt?

I Oslo-området er det ofte de litt plundrete tomtene som utnyttes i fortettingsprosjekter. Her er det ofte utfordrende terreng, og ikke minst en krevende regulering i Småhusplanen S4220. Det er avgjørende at man fra starten velger både husplassering og grep utifra dette. Vi i Trifolia har mer kompetanse på dette feltet enn de fleste, både på regulerings-, plan-, bygningslovs- og forskriftsnivå.

Hver tomt gir ulike premisser for hvilke hus som kan stå der. Tomten og dens kvaliteter bør være forutsetningene for hvilken hustype du velger og hvor på tomten du lokaliserer huset. Kun på denne måten vil du få realisert den verdien tomten din har fått fra naturens side.

Finn tomtens potensiale

Det finnes utallige eksempler på tomter hvor all eksisterende vegetasjon skrelles bort, og hagen bygges fra scratch på en fylling av sprengstein. Det er synd å skulle flytte inn i et nytt, flott hus med en hage som ser ut som et månelandskap, og som vil ta mange år å etablere.

Trifolia hjelper deg med:

  • Finne beste plassering av hus i forhold til landskap og soleksponering
  • Finne tomtens potensiale og bevare eksisterende vegetasjon utfra det
  • Tegne opp utearealene, med gårdsplass, garasje, avfallsbod, sykkelparkering, belysning, terrasser og
    uteplasser, skjerming mot innsyn/vind og alle de andre problemstillingene man må løse i en
    byggeprosess
  • Veilede dere gjennom det omfattende regelverket.

Din andre stue

Oppleve hotellet i ditt eget hjem! Vi har større og større behov for rekreasjon i vårt eget hjem. Vi ønsker mer tid med barn, familie og venner. Det å skape gode rom som legger til rette for varig opphold er viktig. Både med tanke på å utvide vår relativt korte sommer og ikke minst hensynta vårt tidvis ustabile vær. Vi har de siste årene jobbet mye med denne type løsninger med svært gode resultater.

Prosessen

1. Befaringen

Etter å ha kontaktet en av landskapsarkitektene, vil du få anledning til å avtale en befaring på tomten. Befaringen er den mest avgjørende delen av prosjektet, der vi normalt setter av halvannen time til å gå igjennom hele prosjektet sammen med dere. Hva er deres ønsker og drømmer for hagen? Det er avgjørende at vi sammen snakker oss grundig igjennom hele prosjektet, så konkret som mulig: hvor bør hagens festplass være, hvordan kan man få mer ut av de skrånende partiene, hvilke materialer kan egne seg på inngangspartiet? Hva med belysning? Hvordan få til mest mulig innenfor budsjettet deres? Og hvordan påvirker reguleringsbestemmelser og lovverket ambisjonene? Samtidig vil vi sammen bli enige om hvor dyptgående og detaljert materiale dere trenger, samt at hagen fotograferes og oppmåles slik at vi kan gå i gang med prosjektering. Kostnad for befaring vil avhenge av reisetiden vår. Kontakt oss for å få et tilbud!

2. Vi gir deg et tilbud

Vi gir deg et tilbud på tegninger og beskrivelser. På bakgrunn av befaringen utarbeider landskapsarkitekten et tilbud på en tegnings- og beskrivelsespakke tilpasset hver enkelt kundes behov. Hver hage har sine egne forutsetninger, hver hageeier sine egne visjoner – og kostnaden på et prosjekt vil være avhengig av hvor stort areal det dreier seg om, hvor komplisert terreng- eller grunnforhold man har å forholde seg til, og ikke minst hvilken detaljeringsgrad og prosess du som kunde ønsker å sitte igjen med. Målet er å utforme et produkt og en pris skreddersydd hver enkelt kunde, slik at dere enkelt kommer videre fra tegning til ferdig bygget prosjekt

3. Hageplanen utvikles

Etter befaringen sitter landskapsarkitekten igjen med et konkret, fyldig og nyansert utgangspunkt til å planlegge et formspråk og en palett som skal til for å skape den rette ramme rundt det gode liv, der alle funskjonskrav er ivaretatt og byggebudsjettet er realistisk. Produktet du vil motta er en plantegning av hagen, som beskriver geometri, volumer, materialbruk, prinsipper for lyssetting, terreng og overordnet vegetasjonsbruk i hagen, ofte også spesifikk planteplan, samt nødvendige illustrasjoner / terrengsnitt og evt. en skriftlig beskrivelse. Vi anbefaler som regel at prosjektet illustreres med 3D-visualisering. Dette gjør det mye enklere å sette seg inn i prosjektet for både deg som kunde, entreprenør som skal prise, og eventuelt ved byggesøknad.

4. Hagen skal bygges!

Med disse tegningene skal du som hageeier enten kunne gå i gang med dine egne hender, eller kunne kontakte en entreprenør og få tilbud på oppføring av hagen i henhold til tegningene. Om det er behov for byggesøknad kan vi bistå hele veien, og ofte innhenter vi også tilbud på byggeprosessen. Det kan være voldsomt mye å spare, ofte flere hundre tusen kroner, på å kvalitetssikre tilbudene man får fra anleggsgartnere, og her anbefaler vi virkelig at dere involverer oss. Dere vil svært sannsynlig tjene inn dette mange ganger. Og trenger du veiledning og kvalitetssikring i byggeprosessen, bistår vi med glede!