Landskaps­arkitekter for hage, uterom og bygg

Trifolia Landskapsarkitekter bistår med alle tjenester innenfor landskapsplanlegging. Prosjektspekteret vårt favner et variert utvalg av prosjekter innen landskapsarkitektur og arkitektur, fra privathager og bolighus, barnehager, borettslag og byrom, til større parkanlegg. Vi har spisskompetanse på plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og vurdering av reguleringsplaner. Østlandet er vårt primære arbeidsfelt, men vi utfører oppdrag fra hele landet.

20-års jubileum i 2022

Trifolia Landskspasarkitekter tilbyr rådgivning og tjenester ved etablering og fornyelse av hage og uterom. Vi har tjue års erfaring med et variert utvalg prosjekter, alt fra privathager og barnehager til bakgårder, næringseiendom, boligprosjekter, parker og byromsutvikling. Elegant detaljprosjektering der byggekostnader, plan- og bygningslov og reguleringsbestemmelser vurderes fra første skisse er vår spisskompetanse. Vi strekker oss langt for å finne de rette løsningene for hver enkelt kunde.

Fra ide til totalprosjektering

Trifolia Landskspasarkitekter bistår med alt fra ideskisser på hagedesign til detaljprosjektering av større prosjekter, og oppfølging på byggeplass. Vi har meget god erfaring med byggesøknader og med å skape realistiske prosjekter med kontroll på byggeøkonomien.

Kontakt oss

Landskapsarkitekter i Oslo med solid kompetanse

Trifolia landskapsarkitekter ble etablert i 2002. Vi er i dag 3 landskapsarkitekter som sammen besitter solid og variert kompetanse som gjør oss til en totalleverandør av landskapsarkitekttjenester.

Les mer om oss


Et hjerte for landskaps­arkitektur

Den varierende skalaen på prosjektene Trifolia jobber med til daglig har gitt oss god kompetanse i forståelse og håndteringen av arealer av både liten og stor skala. Spør oss hva vi kan hjelpe deg med, og om vi faktisk kan spare deg en del penger.

Se over 60 referanser

Nøkkelinfo

Vi kan tilby kompetanse innen følgende områder

N

Privathager

N

Borettslag

N

AutoCAD

N

Boligutviklingsprosjekter

N

Sentrumsutvikling

N

Byggesak

N

Barnehager / Omsorgsbygg

N

Offentlige rom

N

Overvannshåndtering

N

Gårdsrom

N

Område-/parkutvikling

N

SketchUp og Lumion

Landskapsarkitekter i Oslo

Trifolia AS jobber med et variert utvalg av prosjekter innen landskapsarkitektur og arkitektur, fra privathager og bolighus, barnehager, borettslag og byrom, til større parkanlegg. Østlandet er vårt primære arbeidsfelt, men vi utfører oppdrag fra hele landet. Vi deltar også i konkurranser, gjerne i samarbeid med andre kontorer innenfor arkitektur og landskapsarkitektur, og har vunnet flere prestisjetunge konkurranser. Vi bruker IT-baserte tegne- og presentasjonsverktøy, som Auto-cad Civil 3D og Adobeapplikasjoner. Vi har som mål å være en nyskapende og ledende bedrift innenfor små- og mellomskala landskapsplanlegging og arkitektur, og utføre et effektivt arbeid av høy kvalitet fra de første skissene til ferdig anlegg.

Trifolia AS har sentral godkjenning for Utearealer og landskapsutforming (tiltaksklasse 2) og Søker (tiltaksklasse 1)

Trifolia Landskapsarkitekter DA ble opprettet i 2002. I 2012 endret firmaet organisasjonsform til aksjeselskap, og dets offisielle navn er nå Trifolia AS. Firmaet eies og drives av ØWF, Martin A Muri Huse og Baldur Kristjánsson