Trifolia har ansatt ny landskapsarkitekt

Vi har akkurat ansatt Vaar Bothner som ny landskapsarkitekt i Trifolia. Vaar leverte sin mastergrad på NMBU nå i mai, og startet opp hos oss umiddelbart etter dette.

Vaars master tar for seg håndtering av overvann, et tema som har blitt stadig mer relevant i utomhusprosjektering de siste årene. Vi er kjempefornøyd med å ha fått Vaar til Trifolia og tror også våre kunder kommer til å bli veldig tilfredse med dette!

Trifolia består nå ialt av fire landskapsarkitekter; Vaar, Tina, Øystein og Martin

http://trifolia.no/cialis.html http://trifolia.no/viagra.html