Offentlig & Næring

Her er et lite utvalg av våre ferdigstilte prosjekter i det offentlige rom. Scroller du nedover siden finner du både parker, byrom, næringsbygg og kirker.

Byggherre: Kirkelig Fellesråd i Oslo                                 Ferdigstilt 2011

Prosjektet er resultatet etter vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen i 2004, der Trifolia og HBA vant. Kirken ligger plassert på smal tomt i kuppert terreng langs Bølerbekken, og utearealene omfatter kirketorg, kirkebakke, atrium, barnehage.

 

 

Byggherre: Statsbygg                                 Ferdigstilt 2011

Prosjektet er resultatet etter vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen i 2004, der Trifolia vant sammen med N1 og PML arkitektur. Eiendommen er smal og relativt bratt, med flott utsikt over Sofia. Uteområdene inneholder vannarrangement, en offentlig representasjonsterrasse med egen hagedel, en privat terrasse med egen hagedel, samt et flott velkomstparti.

 

Byggherre: Utdanningsforbundet                                 Ferdigstilt 2010

Trifolia har utarbeidet utearealene til nye Lærernes Hus, i Osterhausgate i Oslo. Prosjektet vant Oslo Bys Arkitekturpris 2010, og fikk hedrende omtale i Statens Byggeskikkpris.

 

Byggherre: Oslo kommune EBY / Bymiljøetaten

I 2010 og 2011 utarbeidet Trifolia forslag til oppgradering av søndre del av Youngstorget, der målet var å forbedre møteplassfunksjonene på plassen, og etablere en større sammenheng på tvers av gangaksen over torget. Dette innebar også forslag til  ny utforming av torghandlernes boder. Prosjektet avventer som en følge av omstrukturering av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten / Bymiljøetaten.

 

Byggherre: Oslo kommune  Bydel Grorud  – Forprosjekt

I 2012 ble Trifolia engasjert til å utvikle et forprosjekt for det inneklemte grøntområdet  ved Kalbakken T-banestasjon. Parken inneholder petanquebane, lek, oppholdsplasser for store og mindre grupper,  og et utsiktstårn virkelig verdt en omvei.  Steinbruddet kultursenter ligger som nærmeste nabo og vil trolig bli en viktig stimulator for bruk av parken.

 

 

 

 

 

http://trifolia.no/cialis.html http://trifolia.no/viagra.html