Øystein Finsrud i Aftenposten: – Oslo gror igjen!

Over  en helside i gårsdagens Aftenposten, dro Øystein W. Finsrud i Trifolia igang en debatt omkring vernet av vegetasjon i bolig- og byområder.  Vegetasjon som vokser seg for høy er en stor kime til irritasjon og nabokonflikter, og mye av denne vegetasjonen burde aldri fått lov til å vokse seg stor. Ofte er de rett og slett en konskevens av fravær av skjøtsel.

Les nyhetssaken her, og delta i debatten!

http://www.osloby.no/nyheter/En-god-skaubonde-ville-aldri-skjottet-skogen-sin-slik-7086241.html

http://trifolia.no/cialis.html http://trifolia.no/viagra.html